Nasza Misja

Naszym celem jest wspieranie imigrantów, uchodźców, azylantów oraz wszystkich obywateli Irlandii poprzez ułatwianie im dostępu do świadczeń socjalnych. Staramy się wyeliminować opóźnienia w składaniu wniosków wynikające z nieporozumień i barier językowych

Dzięki naszym kompleksowym usługom wsparcia, działaniom rzeczniczym oraz innowacyjnym rozwiązaniom językowym, dążymy do stworzenia bardziej integracyjnego i sprawiedliwego środowiska, w którym każda osoba będzie mogła korzystać ze swoich praw i zbudować silny fundament dla lepszej przyszłości.

Promując samodzielność oraz integrację społeczną, staramy się umożliwiać poszczególnym osobom i rodzinom pomyślny rozwój w ramach systemu państwa irlandzkiego.

Nasze Wartości

Wspomaganie

Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności umożliwienia imigrantom, uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl i innym osobom dostępu do przysługujących im świadczeń i budowania dla siebie lepszej przyszłości.

Innowacyjność

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, dostarczamy innowacyjne rozwiązania i usługi językowe, aby dostosować się do dynamicznych potrzeb naszej społeczności.

Inkluzywność

Dbając o sprawiedliwe traktowanie i otwartą komunikację, tworzymy środowisko, w którym każdy, niezależnie od różnic językowych, kulturowych lub społecznych, ma jednakowe szanse rozwoju.

Śmiałość

Dokładamy wszelkich starań, aby stale się rozwijać i korzystać z każdej sposobności w celu podnoszenia jakości naszych usług. Nasze niezachwiane zaangażowanie pozwala nam w sposób namacalny wpływać na zmiany i postęp w życiu tych, którym służymy.

Współpraca

Cenimy współpracę i aktywnie poszukujemy partnerów wśród organizacji, społeczności i zainteresowanych osób, aby podejmować wspólne działania i promować pozytywne zmiany.

Transparentność i Wiarygodność

We wszystkim, co robimy, postępujemy transparentnie i uczciwie, nawiązując trwałe relacje z naszymi klientami, pracownikami i osobami zainteresowanymi, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Nasz Wizja


Naszym celem jest, abyśmy stali się wiodącym, najbardziej inkluzywnym usługodawcą w zakresie pomocy socjalnej w Irlandii.

Aspirujemy do roli zaufanego partnera, niwelującego bariery komunikacyjne i kulturowe, dzięki któremu poszczególne osoby będą mieć możliwość pełnej integracji i rozwoju w swoich nowych środowiskach społecznych.

Wykorzystując innowacyjne technologie oraz zacieśniając współpracę, zapewniamy spersonalizowaną pomoc, broniąc ich praw i promując integrację społeczną.

Przyszłość, kiedy już nie będzie barier językowych i każda osoba, niezależnie od swego pochodzenia, będzie mogła korzystać ze swoich uprawnień, mając poczucie przynależności, równego traktowania i możliwości budowania lepszej przyszłości w Irlandii dla siebie i swojej rodziny.

Wspierane Przez