Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Wsparcie Zatrudnienia

Wniosek o Rodzinną Dywidendę z tytułu Powrotu do Pracy

Czym jest Rodzinna Dywidenda z tytułu Powrotu do Pracy?

Rodzinna Dywidenda z tytułu Powrotu do Pracy to cotygodniowe świadczenie mające na celu pomóc tym, którzy mają dzieci oraz przechodzą z systemu opieki społecznej do zatrudnienia. Wsparcie udzielane jest osobom z kwalifikującymi się dziećmi, które rozpoczynają pracę lub własną działalność i przestają pobierać Zapomogę dla Osób Poszukujących Pracy (UP1), Zasiłek dla Osób Poszukujących Pracy (UP1), Zasiłek dla Osób Samozatrudnionych Poszukujących Pracy (UP1 JBSE), Świadczenie dla Rodzica Samotnie Wychowującego Dzieci (OFP1) , lub Zasiłek Przejściowy dla Osób Poszukujących Pracy (JST1).

Kwalifikujące się dziecko – odnosi się do dziecka w wieku do 18 lat, przebywającego zazwyczaj w kraju i mieszkającego z Tobą. Kwalifikują się również dzieci w wieku od 18 do 22 lat, które uczą się w pełnym wymiarze godzin w trybie dziennym w zatwierdzonej szkole lub uczelni.

Jak zakwalifikować się do Rodzinnej Dywidendy z tytułu Powrotu do Pracy

Kwalifikacja do programu wymaga posiadania co najmniej jednego kwalifikującego się dziecka i bycia beneficjentem Zapomogi dla Osób Poszukujących Pracy, Zasiłku dla Osób Poszukujących Pracy, Zasiłku dla Osób Samozatrudnionych Poszukujących Pracy przez co najmniej 12 miesięcy, Zasiłku dla Rodzica Samotnie Wychowującego Dzieci lub Zasiłku Przejściowego dla Osób Poszukujących Pracy.

Aby zakwalifikować się do otrzymywania Rodzinnej Dywidendy z tytułu Powrotu do Pracy, musisz zaprzestać otrzymywania powyższych świadczeń i musisz rozpocząć pracę w ciągu czterech tygodni od przerwania pierwotnych świadczeń otrzymywanych w Irlandii.

Jeśli pobierasz Świadczenie dla Rodzica Samotnie Wychowującego Dzieci i podejmiesz zatrudnienie lub samozatrudnienie, możesz kwalifikować się do otrzymywania Rodzinnej Dywidendy z tytułu Powrotu do Pracy, kiedy Twoje Świadczenie dla Rodzica Samotnie Wychowującego Dzieci zakończy się, a Ty nie będziesz uprawniony do innego świadczenia socjalnego.

Beneficjenci Świadczenia dla Pracującej Rodziny (Working Family Payment) (WFP1)mogą również kwalifikować się do otrzymywania Rodzinnej Dywidendy z tytułu Powrotu do Pracy, co nie wpłynie na ich Świadczenie dla Pracującej Rodziny.

Wysokość świadczenia:
Rok 1 Rok 2
Dziecko poniżej 12 lat €42.00/tydzień €21.00/tydzień
(Max €168.00) (Max €84.00)
Dziecko powyżej 12 lat €50.00/săptămână €25.00/săptămână
(Max €200.00) (Max €100.00)

Jak wnioskować:

Aby złożyć wniosek, wypełnij poniższy formularz i zwróć go wraz z odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi do lokalnego Centrum Intreo.

Wniosek o Rodzinną Dywidendę z tytułu Powrotu do Pracy (BTWFD1)