Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Wsparcie Zatrudnienia

Wniosek o Podjęcie Kształcenia w Niepełnym Wymiarze Godzin

Czym jest Podjęcie Kształcenia w Niepełnym Wymiarze Godzin?

Podjęcie Kształcenia w Niepełnym Wymiarze Godzin (PTEO) to program, który pozwala osobom otrzymującym Zapomogę dla Osób Poszukujących Pracy (UP1) lub Zasiłek dla Osób Poszukujących Pracy (UP1) na uczestnictwo w dziennym lub wieczornym kursie edukacyjnym lub szkoleniu w niepełnym wymiarze godzin oraz na równoczesne pobieranie świadczenia dla osób poszukujących pracy.

Celem programu jest poprawienie perspektyw zawodowych osób bezrobotnych, ale wymaga się od nich również aktywnego poszukiwania pracy i gotowości do jej przyjęcia. W przypadku pojawienia się oferty pracy podczas uczestnictwa w kursie w ramach PTEO, oczekuje się, że oferta zostanie przez daną osobę przyjęta.

Jak zakwalifikować się do Podjęcia Kształcenia w Niepełnym Wymiarze Godzin:

Aby zakwalifikować się do podjęcia kształcenia w niepełnym wymiarze godzin, musisz być w trakcie pobierania Zapomogi dla Osób Poszukujących Pracy lub Zasiłku dla Osób Poszukujących Pracy. Nie ma ograniczeń wiekowych, ani minimalnych okresów bezrobocia koniecznych do zakwalifikowania się do skorzystania z PTEO.

Należy zauważyć: że PTEO i Zapomoga na Powrót do Edukacji to dwa różne świadczenia, które podlegają różnym kryteriom kwalifikacyjnym.

Wysokość świadczenia:

Nie ma oddzielnej stawki świadczenia za Podjęcie Kształcenia w Niepełnym Wymiarze Godzin. Zamiast tego beneficjenci będą nadal otrzymywać swoją regularną Zapomogę dla Osób Poszukujących Pracy lub Zasiłek dla Osób Poszukujących Pracy według zwykłej stawki świadczenia, odbywając kształcenie lub szkolenie w niepełnym wymiarze godzin.

Jak wnioskować:

Wniosek należy złożyć w lokalnym Centrum Intreo za pomocą formularza Wniosek o Podjęcie Kształcenia w Niepełnym Wymiarze Godzin (Part-Time Education Option Application Form, PTEO1).

Uwaga: Lokalne Centrum Intreo musi zatwierdzić kurs przed jego rozpoczęciem.