Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Wsparcie Zatrudnienia

Wniosek o Udział w Programie Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin

Czym jest Program Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin?

Program Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin (PTJI) to program mający na celu pomóc osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy. Program umożliwia podjęcie pracy w niepełnym wymiarze godzin przez mniej niż 24 godziny tygodniowo, przy równoczesnym pobieraniu specjalnego tygodniowego dodatku do zarobków. Nawet podczas udziału w Programie Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin należy aktywnie poszukiwać pracy i być gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Jak zakwalifikować się do Programu Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin:

Aby zakwalifikować się do Programu Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin musisz być w pełni bezrobotny i otrzymywać Zapomogę dla Osób Poszukujących Pracy (UP1) przez co najmniej 390 dni. Powinieneś również otrzymywać wyższą kwotę świadczenia dla osoby poszukującej pracy niż stawka, do której byłbyś uprawniony w ramach Programu Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin.

Czas spędzony na Zasiłku dla Bezrobotnych z powodu Pandemii (PUP) może zostać wliczony do 390-dniowego okresu kwalifikacyjnego, jeśli od razu po upływie zasiłku zacząłeś otrzymywać Zapomogę dla Osób Poszukujących Pracy.

Dodatkowe wymagania:

 • należy wyrazić zgodę na pozostanie w programie przez co najmniej dwa miesiące.
 • należy opłacić składkę PRSI klasy A lub J. W przypadku zarobków w kwocie 38,00 € lub więcej tygodniowo, należny opłacić składkę ubezpieczenia klasy A, a w przypadku zarobków poniżej 38,00 € należy opłacić składkę ubezpieczenia klasy J.
 • łączna liczba godzin pracy musi być mniejsza niż 24 godziny tygodniowo. Można to rozłożyć na więcej niż jedno zatrudnienie, o ile łączna liczba godzin utrzymuje się poniżej limitu.
 • po przejściu do pracy w pełnym wymiarze godzin, nie będziesz miał prawa do kontynuowania udziału w Programie Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin, niezależnie od długości okresu zatrudnienia w pełnym wymiarze.
 • prawo udziału w programie nie przysługuje drobnym rolnikom.
 • Wysokość świadczenia:

  Jeśli kwalifikujesz się do Programu Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin, możesz otrzymać:

 • 139,40 € tygodniowo dla pojedynczej osoby
 • 227,30 € tygodniowo dla pary
 • Stawki te nie obejmują dopłaty na dzieci. Świadczenie wypłaca się niezależnie od zarobków pochodzących z zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, ale podlega ono normalnemu opodatkowaniu.

  Co cztery tygodnie zarówno Ty, jak i Twój pracodawca musicie wypełnić formularz PTJI 2, aby poświadczyć, że przepracowałeś mniej niż 24 godziny tygodniowo i że jesteś objęty ubezpieczeniem. Formularz należy niezwłocznie zwrócić do lokalnego Centrum Intreo, aby uniknąć utrudnień w wypłacie świadczenia

  Jak wnioskować:

  Aby złożyć wniosek, należy skontaktować się z lokalnym Centrum Intreo po znalezieniu pracy w niepełnym wymiarze godzin. Zostaniesz wtedy poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (PTJI1) i podanie szczegółów dotyczących zatrudnienia w niepełnym wymiarze.

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy PTJI 1 i prześlij go do lokalnego Centrum Intreo. Menedżer sprawy udzieli Ci dalszych informacji na temat Programu Aktywizacji do Pracy w Niepełnym Wymiarze Godzin oraz wszelkich innych dostępnych opcji.

  Twój pracodawca musi wypełnić formularz PTJI2 na koniec każdego 4-tygodniowego okresu, aby potwierdzić godziny, które przepracowałeś oraz to, że jesteś objęty ubezpieczeniem.

  Musisz podpisać deklarację (używając tego samego formularza) potwierdzającą, że przepracowałeś mniej niż 24 godziny w tygodniu.

  Formularz należy zwrócić do lokalnego Centrum Intreo. W przypadku zwłoki w zwróceniu niniejszego formularza, wypłata świadczenia zostanie zawieszona do czasu otrzymania dokumentu.

  Wypłata świadczenia odbywa się co tydzień i jest przelewana na Twoje konto bankowe.

  Odpowiedni wniosek o Zapomogę dla Osób Poszukujących Pracy rozpatruje się wraz ze szczegółami podanymi we wniosku w celu ustalenia, czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w programie. Świadczenie przyznaje się w przypadkach, gdzie warunki zostają spełnione. Następnie beneficjent otrzymuje formularz PTJI 2, który wypełnia wraz z pracodawcą na koniec każdego czterotygodniowego okresu