Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Emerytury i Wsparciedla Osób powyżej 65 Roku Życia

Pensia Europeană prin Țara de Reședință (EUP65)

Czym jest Emerytura UE?

Jeśli mieszkasz w Republice Irlandii i chcesz ubiegać się o emeryturę UE z innego kraju EOG, możesz to zrobić za pośrednictwem Wydziału Opieki Społecznej.

Jak wnioskować:

Jeśli masz 65 lat lub więcej, powinieneś skorzystać z Państwowej Emerytury (Składkowej) (State Pension (Contributory),SPC1). Jeśli nie masz ukończonych 65 lat lub masz ukończone 66 lat i otrzymujesz już państwową emeryturę z Irlandii, skorzystaj z formularza Wniosek o Emeryturę UE z kraju zamieszkania, (EUP65).

Wypełniony wniosek i odpowiednie dokumenty uzupełniające należy przesłać na adres:

EU Pension Section

Adres: EU Pensions Section,
Department of Social Protection,
College Road,
Sligo,
Co. Sligo,
F91 T384

Strona internetowa: www.gov.ie/dsp
E-mail: state.con@welfare.ie
Numer telefonu: 071 9157100

Osoby mieszkające poza Irlandią

Jeśli mieszkasz poza Republiką Irlandii, w kraju EOG, powinieneś złożyć wniosek o emeryturę UE do instytucji emerytalnej w swoim kraju zamieszkania, zgodnie z procedurami tej instytucji.

Jeśli nie mieszkasz w kraju EOG, musisz złożyć wniosek o emeryturę UE do instytucji emerytalnej w kraju EOG, w którym byłeś ostatnio ubezpieczony.