Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Wsparcie dla Rodzin

Zasiłek ojcowski

Czym jest Zasiłek ojcowski?

Zasiłek ojcowski jest świadczeniem oferowanym pracownikom oraz osobom pracującym na własny rachunek, którzy przebywają na urlopie ojcowskim i są objęci ubezpieczeniem społecznym zależnym od dochodów (PRSI). Zasiłek jest dostępny w stosunku do każdego dziecka urodzonego lub adoptowanego po 1 września 2016.

Świadczenie to jest również dostępne dla związków tej samej płci.

Jak zakwalifikować się do Zasiłku ojcowskiego:

Aby zakwalifikować się do Zasiłku ojcowskiego, należy opłacać składki ubezpieczenia społecznego zależnego od dochodów (PRSI) klasy A, E, H lub S (samozatrudnieni). Jeżeli jesteś członkiem Sił Obronnych i płacisz PRSI klasy H, jesteś ubezpieczony do otrzymywania Zasiłku ojcowskiego, ale nie jest on wypłacany w trakcie czynnej służby.

Wysokość świadczenia:

Stawka Zasiłku ojcowskiego wynosi 274 € tygodniowo przez 2 tygodnie.

Połowa stawki Zasiłku ojcowskiego może przysługiwać osobom, które już otrzymują pewne świadczenia socjalne.

Zasiłek jest wypłacany bezpośrednio na rachunek bieżący lub depozytowy w banku lub kasie mieszkaniowej i nie może zostać wpłacony na konto hipoteczne.

Twój pracodawca może nadal wypłacać Ci pełne wynagrodzenie w czasie trwania urlopu ojcowskiego i może wymagać by Twój Zasiłek ojcowski był wpłacany na rachunek zakładu pracy.

Zwiększenie stawki:

Jeżeli masz osoby na utrzymaniu, możliwe, że przysługuje Ci wyższa stawka Zasiłku Ojcowskiego. Stawka Zasiłku Ojcowskiego (z wyłączeniem dopłat za osoby, które masz na utrzymaniu) jest porównywana ze stawką Zasiłku Chorobowego (Illness Benefit) (z włączeniem dopłat za osoby, które masz na utrzymaniu), która byłaby wypłacana, jeżeli byłbyś nieobecny w pracy z powodu choroby. Z tych dwóch stawek, wypłacana jest ta, która jest wyższa.

Podatki:

Zasiłek Ojcowski podlega opodatkowaniu od dochodu, ale nie podlega powszechnemu podatkowi ze składką zdrowotną (USC) czy PRSI (ubezpieczenie społeczne zależne od dochodów).

Jak wnioskować:

W celu złożenia wniosku, należy albo złożyć formularz przez Internet albo wypełnić formularz Zasiłek Ojcowski (Paternity Benefit) (PB1)

Urlop ojcowski może być wzięty w każdej chwili w ciągu pierwszych 26 tygodni po narodzinach lub adopcji.

Jeżeli jesteś pracownikiem

Twój pracodawca musi poświadczyć Twój urlop ojcowski. Musisz poprosić lekarza swojej małżonki lub partnerki o zaświadczenie potwierdzające termin porodu lub narodzin dziecka i przekazać to zaświadczenie oraz Formularz: Zaświadczenie Pracodawcy do Zasiłku Ojcowskiego (Paternity Benefit: Employer Certificate) (PB2) . swojemu pracodawcy. Twój pracodawca następnie wypełni formularz, a Ty dołączysz go do wniosku o Zasiłek Ojcowski.

Jeśli pracujesz na własny rachunek

lekarz Twojej małżonki lub partnerki musi poświadczyć Twój urlop ojcowski. Musisz poprosić lekarza o wypełnienie formularza Zaświadczenie lekarskie do Zasiłku Ojcowskiego (Paternity Benefit: Medical Certificate) (PB3) , a następnie dołączyć go do wniosku o Zasiłek Ojcowski.

Pracownicy powinni złożyć wniosek o Zasiłek Ojcowski co najmniej 4 tygodnie przed planowanym pójściem na urlop ojcowski, natomiast osoby samozatrudnione powinny złożyć wniosek z co najmniej 12-tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym urlopem.

Uwaga: Jeżeli nie złożysz wniosku o Zasiłek Ojcowski w ciągu 26 tygodni od narodzin dziecka, to możesz utracić prawo do świadczenia.


Paternity Benefit Section
Adres: Widowed or Surviving Civil Partner Grant,
Department of Social Protection,
McCarter's Road,
Buncrana,
Co Donegal,
F93 CH79

Strona internetowa: www.gov.ie/patb
E-mail: paternityben@welfare.ie
Numer telefonu: 01 4715898 lub 0818 690690