Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Emerytury i Wsparciedla Osób powyżej 65 Roku Życia

Wniosek o Państwową Emeryturę (Składkową)

Czym jest Państwowa Emerytura (Składkowa)?

Państwowa Emerytura (Składkowa) w Irlandii to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, do którego można być uprawnionym po ukończeniu 66 roku życia, pod warunkiem, że opłaci się wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI).

 • Świadczenie nie podlega kryterium dochodowemu.
 • Inne dochody, które możesz posiadać, nie mają wpływu na wysokość świadczenia.
 • Emerytura od poprzedniego pracodawcy nie ma wpływu na wysokość świadczenia

 • Jak zakwalifikować się do otrzymywania Państwowej Emerytury (Składkowej):

  Aby się zakwalifikować, należy:

 • podjąć zatrudnienie podlegające ubezpieczeniu przed ukończeniem 56 roku życia.
 • mieć opłacone co najmniej 520 pełnych składek PRSI od momentu rozpoczęcia zatrudnienia podlegającego ubezpieczeniu lub mieć opłacone co najmniej 260 pełnych składek, jeśli ukończyłeś 66 lat przed 6 kwietnia 2012 r.
 • Po osiągnięciu wieku uprawniającego do powyższej emerytury można kontynuować pracę w pełnym wymiarze godzin.

  Składki PRSI:

  Rodzaje uznawanych składek PRSI:

 • pełne składki z tytułu zatrudnienia (klasa A), które są uważane za pełne składki wymagane do Państwowej Emerytury (Składkowej).
 • składki z tytułu prowadzenia własnej działalności (klasa S), które są również pełnymi składkami wymaganymi do Państwowej Emerytury (Składkowej).
 • Jeśli pracowałeś lub mieszkałeś za granicą, nadal możesz kwalifikować się do otrzymania Państwowej Emerytury (Składkowej), nawet jeśli nie kwalifikujesz się na podstawie składek opłacanych w Irlandii. Jeśli opłacałeś składki PRSI w innym kraju, możesz otrzymać część pełnej emerytury.


  Wysokość Świadczenia:

  Po zakwalifikowaniu się wysokość świadczenia zależna jest od liczby wpłaconych składek PRSI.

  Możesz kwalifikować się do podwyższonej stawki świadczenia uwzględniając czas bez pracy z powodu bezrobocia, choroby, opieki nad dziećmi lub innych kwalifikujących się okoliczności.

  Świadczenie obejmuje stawkę indywidualną oraz odpowiednie podwyższone stawki świadczenia lub dopłaty. Podwyższone stawki lub dopłaty to:

 • Podwyższona Stawka za Kwalifikującą się Osobę Dorosłą (zwykle współmałżonka lub partnera cywilnego)
 • Podwyższona Stawka za Kwalifikujące się Dziecko
 • Dopłata dla Osób Mieszkających Samotnie
 • Dopłata za wiek 80 lat /li>
 • Zapomoga na Ogrzewanie
 • Zapomoga na Wsparcie Telefoniczne
 • Podwyższona Stawka dla Osób Mieszkających na Określonej Wyspie

 • Maksymalne tygodniowe stawki indywidualne (od 6 stycznia 2023 r.) wynoszą:

 • Wiek od 66 do 79 lat: roczna średnia składek 48 lub więcej: 265,30 €
 • 80 lat i więcej: roczna średnia składek 48 lub więcej: 275,30 €

 • Podatki:

  Emerytura podlega opodatkowaniu, ale jeśli jest to Twój jedyny dochód, prawdopodobnie nie zapłacisz od niego podatku.

  Jak wnioskować:

 • Wniosek należy złożyć na 3 miesiące przed ukończeniem 66 lat.
 • Jeśli opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne w więcej niż jednym kraju, powinieneś złożyć wniosek na 6 miesięcy przed ukończeniem 66 lat.

 • Wniosek można również pobrać z lokalnego Centrum Intreo.

  Wypełniony wniosek i odpowiednie dokumenty uzupełniające należy przesłać na adres:

  Stawkę emerytury oblicza się na podstawie tego, czy wniosek rozpatruje się za pomocą metody średniej rocznej, czy metody składek zgromadzonych. Tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak Wydział oblicza Twoją stawkę emerytury i stawkę wypłacanych emerytur.

  State Pension (Contributory) Section

  Adres: Social Welfare Services,
  Department of Social Protection,
  College Road,
  Co Sligo,
  F91 T384

  Strona internetowa: www.gov.ie/SPC
  E-mail: state.con@welfare.ie
  Numer telefonu: 071 9157100 lub 0818 200400


  Ubieganie się o emeryturę UE

  Jeśli chcesz ubiegać się o emeryturę z UE, kliknij tutaj. .


  niosek o Państwową Emeryturę (Składkową) (State Pension (Contributory) Application Form, SPC1)