Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Świadczenia Zdrowotne

PZasiłek z tytułu Uszkodzenia Ciała

Czym jest Zasiłek z tytułu Uszkodzenia Ciała?

Zasiłek z tytułu Uszkodzenia Ciała jest cotygodniowym świadczeniem wypłacanym pracownikom, którzy przestali być zdolni do pracy w wyniku wypadku przy pracy, wypadku w drodze do lub z pracy lub choroby, na którą zapadli bezpośrednio na skutek wykonywanej pracy.

Cum să vă calificați pentru Prestația de Vătămare Profesională:

Jak zakwalifikować się do Zasiłku z tytułu Uszkodzenia Ciała:

By się zakwalifikować, musisz:

 • Być niezdolny do pracy przez dłużej niż 3 dni, nie licząc niedziel czy płatnego urlopu wypoczynkowego. Do okresu niezdolności do pracy nie wlicza się dnia wypadku, ale liczy się od następnego dnia.
 • W czasie wypadku lub zarażenia się chorobą zawodową, powinieneś był być zatrudniony w ramach umowy o pracę lub praktyki zawodowej, które podlegają ubezpieczeniu klasy A, D, J lub M ubezpieczenia społecznego (PRSI).

 • Nawet gdy jesteś niezdolny do pracy przez 3 dni lub mniej, zaleca się zarejestrowanie roszczenia by zapewnić dowód wystąpienia wypadku przy pracy. To chroni Twoje przyszłe prawa do zasiłków w ramach Programu Świadczeń z Tytułu Uszkodzeń Ciała w Pracy, jako że choroba czy niepełnosprawność mogą rozwinąć się w późniejszym czasie.

  Wysokość świadczenia: :

  Wiek/wiek osoby na utrzymaniu Wysokość świadczenia tygodniowego
  Poniżej 66 lat 220.00€
  66 lat i więcej 239.30€
  Dopłata za kwalifikującego się dorosłego poniżej 66 lat 146.00€
  Dopłata za kwalifikującego się dorosłego mającego 66 lat lub więcej 158.80€
  Pełna stawka za kwalifikujące się dziecko poniżej 12 lat 42.00€
  Pełna stawka za kwalifikujące się dziecko powyżej 12 lat 50.00€
  Pełna stawka za kwalifikujące się dziecko powyżej 12 lat 21.00€
  Pełna stawka za kwalifikujące się dziecko powyżej 12 lat 25.00€

  Kwalifikujący się dorosły: współmałżonek lub partner, którego dochód jest poniżej pewnego poziomu.

  Kwalifikujące się dziecko: dziecko, które musi mieszkać z beneficjentem na terenie kraju, być w odpowiednim wieku do otrzymania danego świadczenia i nie przebywać w areszcie.

  Podatki:

  Część lub całość Zasiłku z tytułu Uszkodzenia Ciała może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale nie dotyczy to dopłat wypłacanych za dzieci będące na utrzymaniu. Wydział Ochrony Socjalnej wypłaca Zasiłek z tytułu Uszkodzenia Ciała nie potrącając podatku, ale powiadamia urząd skarbowy o podstawie opodatkowania Zasiłku z tytułu Uszkodzenia Ciała dla celów podatku dochodowego. Ubezpieczenie społeczne (PRSI) oraz USC (powszechny podatek ze składką zdrowotną) nie są pobierane z wypłat Zasiłku z tytułu Uszkodzenia Ciała.

  Edukacja i kursy szkoleniowe:

  Warto zauważyć, że nie możesz podjąć szkolenia lub kursu edukacyjnego czy wykonywać pracy wolontariackiej bez uprzedniej zgody pisemnej z Wydziału Ochrony Socjalnej. Musisz złożyć wniosek o tę zgodę do Działu Zasiłków z tytułu Uszkodzenia Ciała (Injury Benefit section).

  Jak wnioskować

  Wniosek o Zasiłek z tytułu Uszkodzenia Ciała należy złożyć w ciągu 6 tygodni od zachorowania, w przeciwnym razie można stracić do niego prawo. Roszczenia o Zasiłek z tytułu Uszkodzenia Ciała są zazwyczaj składane na formularzu Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) (IB1) i Zasiłek z tytułu Uszkodzenia (Injury Benefit) (IB1) z dołączonym "Zaświadczeniem o Niezdolności do Pracy" (Certificate of Incapacity for Work), które można uzyskać od lekarza.

  "Zaświadczenie o Niezdolności do Pracy" może zostać przedłożone w formie papierowej (zaświadczenie w kolorze fioletowym) lub w niektórych przychodniach, może zostać wypełnione i przesłane przez lekarza drogą internetową.

  Po wypełnieniu przez lekarza "Internetowego Zaświadczenia o Niezdolności do Pracy", klient otrzyma od niego pokwitowanie na potrzeby własne lub pracodawcy.

  Zanim wrócisz do pracy, ostatnie "Zaświadczenie o Niezdolności do Pracy" powinno zostać oznaczone przez lekarza jako "ostateczne". Jeżeli tak się nie stanie, należy poinformować Wydział drogą mailową pod adresem ClosemyIBclaim@welfare.ie lub korzystając z poniższych numerów telefonu.

  Wniosek oraz "Zaświadczenie o Niezdolności do Pracy" (o ile lekarz nie złożył "Internetowego Zaświadczenia o Niezdolności do Pracy") powinny zostać wysłane do:

  Injury Benefit Section
  Adres: Department of Social Protection,
  PO Box 1650,
  Dublin 1,

  E-mail:illnessbenefit@welfare.ie
  Numer telefonu: (01) 704 3300