Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Świadczenia Zdrowotne

Wniosek o Rentę Inwalidzką (Invalidity Pension)

Czym jest Renta Inwalidzka?

Renta Inwalidzka jest zasiłkiem wypłacanym w Irlandii osobom, które są trwale niezdolne do pracy z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. Renta jest wypłacana osobom, które opłaciły wystarczającą ilość składek ubezpieczenia społecznego (PRSI).

Jak zakwalifikować się do Renty Inwalidzkiej:

Żeby się zakwalifikować, należy spełnić:

 • Kryterium medyczne wnioskodawca musiał być niezdolny do pracy przez co najmniej 12 miesięcy i prawdopodobnie będzie niezdolny do pracy przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy. W pewnych przypadkach bardzo poważnej choroby lub niepełnosprawności, wnioskodawca może się przenieść bezpośrednio z innego świadczenia socjalnego lub z pracy na Rentę Inwalidzką.
 • Składki ubezpieczenia społecznego (PRSI): Tylko składki klasy A, E, H oraz S zaliczane są na poczet Renty Inwalidzkiej. Wnioskodawca musi mieć co najmniej 260 tygodni opłaconych składek PRSI, odkąd zaczął opłacać ubezpieczenie społeczne oraz 48 tygodni opłaconych lub zakredytowanych składek PRSI w ostatnim lub przedostatnim pełnym roku składkowym przed daną datą.
 • Dana data: jest ustalana w oparciu o datę początku trwałej niezdolności do pracy.
 • Uwaga: Dobrowolne składki nie mogą być wykorzystane w celu spełnienia warunków składkowych potrzebnych do Renty Inwalidzkiej.

 • Wysokość świadczenia:

  Tygodniowe stawki Renty Inwalidzkiej są następujące:

  Rodzaj płatności Wysokość świadczenia tygodniowego
  Stawka indywidualna 225.50€
  Dopłata za kwalifikującego się dorosłego 161.10€
  Dopłata za kwalifikujące się dziecko poniżej 12 lat, (pełna stawka) 42.00€
  Dopłata za kwalifikujące się dziecko poniżej 12 lat, (połowa stawki) 21.00€
  Dopłata za kwalifikujące się dziecko powyżej 12 lat, (pełna stawka) 50.00€
  Dopłata za kwalifikujące się dziecko powyżej 12 lat, (pełna stawka) 25.00€

  Kwalifikujący się dorosły: małżonek lub partner, którego dochód jest poniżej pewnego poziomu.

  Kwalifikujące się dziecko: dziecko, które musi mieszkać z beneficjentem na terenie kraju, być w odpowiednim wieku do świadczenia, o które się ubiegasz, oraz nie przebywać w areszcie.

  Inne świadczenia:

  Beneficjenci Renty Inwalidzkiej są uprawnieni do Karty Podróżnej (travel pass) w ramach Programu Bezpłatnych Przejazdów (Free Travel Scheme) i mogą się też kwalifikować do dodatkowych świadczeń socjalnych, takich jak Pakiet Świadczeń dla Gospodarstw Domowych (Household Benefits Package) (HB1).

  Świadczenie jest wypłacane, dopóki beneficjent nie ukończy 66 roku życia, po czym automatycznie przechodzi na Państwową Emeryturę (składkową) wniosek (SPC1) w pełnej stawce. Jeżeli pobierasz Rentę Inwalidzką, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy (Partial Capacity Benefit) (PCB1) .

  Podatki:

  Renta Inwalidzka podlega podatkowi dochodowemu. Wydział Ochrony Socjalnej wypłaca Rentę Inwalidzką nie potrącając podatku, ale powiadamia urząd skarbowy o podstawie opodatkowania Renty Inwalidzkiej dla celów podatku dochodowego. Ubezpieczenie społeczne (PRSI) oraz USC (powszechny podatek ze składką zdrowotną) nie są pobierane z wypłat Renty Inwalidzkiej.

  Jak wnioskować:

  By złożyć wniosek

 • Wypełnij formularz Renta Inwalidzka.
 • Formularz można również uzyskać w lokalnym Centrum Intreo.

 • Wypełniony wniosek wraz odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi proszę odesłać do:

  Invalidity Pension Claims Section
  Adres: Social Welfare Services,
  Government Buildings,
  Ballinalee Road,
  Longford,
  Co. Longford,
  N39 E4E0

  E-mail:Invgenenq@welfare.ie
  Numer telefonu: 043 3340000 lub 0818 927770

  UWAGA:

  Jeżeli pobierałeś Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) (IB1) przez okres 468 dni, zostaniesz poddany badaniu lekarskiemu w celu sprawdzenia czy świadczenie nadal Ci przysługuje oraz czy mógłbyś się kwalifikować do Renty Inwalidzkiej.

  Jeżeli, na skutek tego badania, zostanie uznane, że może Ci przysługiwać Renta Inwalidzka, zostanie przesłany Ci formularz wniosku (INV2).

  Po otrzymaniu wypełnionego formularza urzędnik decyzyjny zbada roszczenie i ustali, czy przysługuje Ci Renta Inwalidzka.

  Pensia de Invaliditate (INV1)