Przejmij pełną kontrolę nad swoimi świadczeniami

Świadczenia Zdrowotne

Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy

Czym jest Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy?

Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy pozwala osobom, które były bez pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności, na powrót do pracy lub własnej działalności gospodarczej i kontynuację pobierania świadczenia z Wydziału Ochrony Socjalnej.

Świadczenie jest przeznaczone dla tych, którzy mogą nie być w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin lub z taką samą wydajnością jak przed chorobą lub niepełnosprawnością. Wysokość świadczenia danej osoby zależy od medycznej oceny jej niezdolności do pracy.

Jak zakwalifikować się do Zasiłku dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy:

Żeby się zakwalifikować musisz obecnie pobierać albo:


Twoje ograniczenie zdolności do pracy musi zostaćpotwierdzone badaniem lekarskim jako umiarkowane, znaczne lub głębokie. Jeżeli jest lekkie, nie zakwalifikujesz się.

Ważne by złożyć wniosek o Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy przed rozpoczęciem pracy, ponieważ jeżeli rozpoczniesz zatrudnienie zanim Twój wniosek zostanie zatwierdzony, może to wpłynąć na Twoje Kwalifikowalność do tego zasiłku.

W czasie pobierania Zasiłku dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy, wolno Ci zarabiać oraz pracować tyle ile chcesz. Możesz też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możesz równocześnie pobierać Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy oraz połowę stawki Zapomogi dla Opiekuna Osoby Wymagającej Stałej Opieki (Carer's Allowance) (CR1) Nie możesz jednak równocześnie pobierać Zasiłku dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy oraz Świadczenia dla Pracujących Rodzin (Working Family Payment) (WFP1).

Wysokość świadczenia:

Świadczenie w ramach Zasiłku dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy zależy od:

 • Stopnia niezdolności do pracy określonego na podstawie badania lekarskiego zleconego przez nasz Wydział
 • Tego czy pobierałeś Zasiłek Chorobowy (Illness Benefit) (IB1) albo Rentę Inwalidzką (Invalidity Pension) (INV1)
 • Bieżącej stawki Twojego świadczenia

 • W oparciu o stopień niezdolności do pracy określony w trakcie badania lekarskiego, kwota świadczenia jest następująca:

  Stopień niezdolności Kwota świadczenia, jeżeli wcześniej pobierałeś Zasiłek Chorobowy Kwota świadczenia, jeżeli wcześniej pobierałeś Rentę Inwalidzką
  Umiarkowany €110.00 €122.75
  Znaczny €165.00 €169.10
  Głęboki €220.00 €225.50

  Do świadczenia mogą zostać doliczone dodatkowe kwoty za kwalifikującego się dorosłego oraz wszelkie kwalifikujące się dzieci będące na utrzymaniu.

  Kwalifikujący się dorosły:małżonek lub partner, którego dochód jest poniżej pewnego poziomu.

  Kwalifikujące się dziecko: dziecko, które musi mieszkać z beneficjentem na terenie kraju, być w odpowiednim wieku do świadczenia, o które się ubiegasz, oraz nie przebywać w areszcie.

  Jak wnioskować

  Żeby złożyć wniosek:

 • wypełnij formularz
 • do wniosku dołącz wszelkie stosowne dowody medyczne.

 • Lekarz orzecznik oceni Twoją zdolność do pracy. Możliwe, że będziesz musiał się udać na badanie lekarskie. Jeżeli kwalifikujesz się do Zasiłku dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy, nie musisz regularnie przesyłać zwolnień lekarskich.

  Powinieneś złożyć wniosek o Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy zanim zaczniesz szukać pracy. Wysokość świadczenia może się zmienić, kiedy wrócisz do pracy, ale tak się nie stanie dopóki nie zaczniesz pracować.

  Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi proszę odesłać do:

  Partial Capacity Benefit Section
  Adres: Government Buildings,
  Ballinalee Road,
  Longford,
  Co. Longford,
  N39 E4E0

  E-mail: PCB@welfare.ie
  Numer telefonu: (043) 3340000 lub 0818 92 77 70

  Zasiłek dla Osób Częściowo Zdolnych do Pracy (Partial Capacity Benefit Application Form) (PCB1)